Klocki samochodowe
Klocki samochodowe Klocki samochodowe

Klocki samochodowe

Klocki samochodowe

Hamulec służy do zmniejszania prędkości pojazdu samochodowego lub do utrzymywania go w bezruchu. Prawidłowość i skuteczność działania hamulców decydują o sprawności oraz bezpieczeństwie ruchu drogowego. Prawie we wszystkich krajach znalazło to odzwierciedlenie w przepisach drogowych, określających wymagania co do własności i skuteczności działania hamulców .
Ujmując ogólnie, zadaniem hamulców jest zmniejszenie prędkości jazdy aż do jej całkowitego wytracenia wówczas, gdy kierowca uzna za stosowne zatrzymać samochód.
Zależnie od sposobu pracy rozróżnia się następujące mechanizmy hamulcowe:

Hamulce są skonstruowane tak, że kierowca może regulować chwilową skuteczność ich działania przy czym siły hamowania w zasadzie rozkładają się równomiernie na koła poszczególnych osi.
Między siłami hamowania kół osi przedniej i tylnej bywa zachowany pewien stały lub zmienny stosunek, dobrany odpowiednio do rzeczywistego statycznego lub dynamicznego obciążenia osi kół jezdnych.

Klocki samochodowe